The Blind Swordsman Zatoichi Wallpapers

The Blind Swordsman Zatoichi Starring: Takeshi Kitano, Michiyo Ogusu, Taka Gatarukanaru, Yűko Daike, Saburo Ishikura, Tadanobu Asano, Akira Emoto, Hideboh, Ittoku Kishibe, Yui Natsukawa Genre: Action, Comedy